Ο Έλεγχος Εγκυρότητας του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, είναι διαθέσιμος τόσο για επαγγελματίες όπως μηχανικοί και συμβολαιογράφοι όσο και για ιδιώτες και γίνεται μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας (www.buildingcert.gr).

Στα πεδία, όπως φαίνονται παρακάτω, καταχωρούνται ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο αρθμός ασφαλείας, αντίστοιχα, όπως ακριβώς αναγράφονται στο επάνω τμήμα του Πιστοποιητικού.

2 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία του Πιστοποιητικού όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και η διεύθυνση του ακινήτου και τα στοιχεία του ενεργειακού επιθεωρητή. Τέλος, αναφορικά με το ακίνητο παρουσιάζονται η ενεργειακή του κλάση, η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.