Κατασκευές – Ανακαινίσεις
Pin It

Αναλαμβάνουμε όλες τις οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέων οικοδομών, ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με συνέπεια, τις καλύτερες τιμές και με μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εργατοτεχνικού προσωπικού για σωματικές βλάβες και γενική ευθύνη κατά περιστατικό.
 • Πλήρης κατασκευή του έργου με συνεργάτες και υπεργολάβους επιλογής της εταιρείας μας.
 • Επιλογή υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθε στάδιο με καθημερινή παρουσία στο έργο με χρόνο ανάλογο των εργασιών που εκτελούνται. Σε εργασίες όπως : κατεδαφίσεις, εκσκαφές, τοποθετήσεις οπλισμού, σκυροδετήσεως, εγκατάστασης ικριωμάτων, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρων με χρήση μηχανημάτων θα υπάρχει μηχανικός της εταιρείας μας καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης τους.
 • Ημερολόγιο έργου. Σ’ αυτό αναγράφονται όλα τα στοιχεία του έργου, όπως : οι εργασίες που εκτελούνται, οι εργαζόμενοι, τα απασχολούμενα μηχανήματα, τα προσκομισθέντα υλικά, τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας και οι καιρικές συνθήκες.*
 • Επίβλεψη εργασιών με ειδικά φύλλα ελέγχου σύμφωνα με το σχέδιο ποιότητας της εταιρείας μας. *
 • Λήψη φωτογραφιών σε κάθε στάδιο του έργου. *
 • Υποβολή καταστάσεων εργατοτεχνικού προσωπικού (Α.Π.Δ) και πληρωμή αυτών.
 • Διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων (αιτήσεις, συνδέσεις…) στις εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Φυσικό αέριο, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δήμος, Πολεοδομία, Αστυνομία, Τροχαία κ.α. για την εξυπηρέτηση του έργου.
 • Σήμανση και περίφραξη έργου.
 • Εγκατάσταση χημικής τουαλέτας για την υγιεινή του εργοταξίου.
 • Παρέχονται Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) σε κάθε εργαζόμενο του έργου καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση.
 • Δυναμικό χρονοδιάγραμμα του έργου με γραπτές μηνιαίες αναφορές για την πορεία του.
 • Παραλαβή του έργου σε ειδικό έντυπο με διενέργεια δοκιμών.

Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα, Γυψοσανίδες – Χωρίσματα, Μονώσεις (κελύφους – ταρατσών), Δάπεδα (πλακάκια – μάρμαρα), Κεραμοσκεπές – Πέργκολες, Κουφώματα Αλουμινίου, Σιδηροκατασκευές, Κουζίνες – Ντουλάπες – Σκάλες, Τζάκια (Ενεργειακά – Συμβατικά), Πόρτες ασφαλείας, Χρωματισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΜΠΑΝΙΑ