Οι υποβληθείσες στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης και λοιπές πράξεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά στο Ανοικτό Πληροφοριακό Σύστημα του ΤΕΕ από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή επαγγελματίες, μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο.
 
Επιπλέον, εάν είναι γνωστό το ηλεκτρονικό κλειδί του αρχείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ακόμη και τα ψηφιακά έγγραφα που συνοδεύουν τις πράξεις αυτές.